Representanter i bydelen 2015-2019

Bydelsutvalget:
BU-medlem: Knut Frederik Horn
1. vara: Kristin Alvsåker
2. vara: Marianne Henden
3. vara: Matias Holte
4. vara: Margaretha Isaksen

Arbeidsutvalget:
Observatør: Knut Frederik Horn

Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite:
Komitémedlem: Vibeke Nenseth

Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen:
Komitémedlem: Kristin Alvsåker