Miljøpartiet De Grønne Vestre Aker

MDG Vestre Aker er et av Oslos største lokallag. Vi har over 200 medlemmer, og vi vokser hele tiden. Vi vil arbeide for at MDG sine verdier skal virkeliggjøres til det beste for befolkningen i bydelen vår. Det betyr at vi blant annet jobber for en god og miljøvennlig infrastruktur, sammenhengende grøntområder med et mangfoldig dyreliv, gode boområder som tar hensyn til naturen de er etablert i, og et rettferdig og solidarisk velferdstilbud for å ta vare på alle menneskene som bor her.
Vi har et styre som møtes omtrent en gang i måneden, og det avholdes noen årlige medlemsmøter. Alle styremøter er åpne for medlemmer. De fleste møtene våre avholdes i Sørkedalsveien 150 A.