Styret 2022

Styret i MDG Vestre Aker har i 2022 følgende medlemmer:

Mia Skjøld-Lorange – leder

Vibeke Nenseth – leder

Kristin Alvsåker

Knut Frederik Horn

Ida Hydle

Shoaib Sultan

Andreas Arnmann Nilsen

Erik Mølmen

Bente Knagenhjelm – varamedlem

Isak Solomon – varamedlem