Styret 2019

Styret i MDG Vestre Aker har i 2019 følgende medlemmer:

Kristin Alvsåker – leder

Vibeke Nenseth – nestleder

Lars Hektoen – økonomiansvarlig

Kjersti Storrøsten – medlemsansvarlig

Terje Bjøro

Knut Frederik Horn 

Ida Hydle

Andreas Arnmann Nilsen

Morten Helle – varamedlem

Marianne Henden – varamedlem

Stian Steen-Olsen – varamedlem