Fotocredit: Foto: Vestre Aker, MDG

Rullerende handlingsplan 2016- 2020

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Aker vil fokusere på livskvalitet og samspill med naturen.

mars 2, 2016

1. Åpent Grønt medlemsmøte i Sørkedalen tirs. 10. mai, 2016. Vi sykler fra Røa kl 17.30 til Sørkedalen. Adr: Følg med på Face, Vestre Aker MDG, i tiden fremover.

2. Etablere kontakt med andre lokallag- kafe-treff, turer, medlemsmøter med foredrag/debatt.

3. Følge med på saker i Bydelsutvalget.

4. Følge opp arealplanen for Sørkedalen.

5. Følge opp Fossum-saken.

6. Ta vare på friområder: Mærradalen,Lysakerelven, Husebyskogen.

7. Følge opp planen for Vinderen-krysset ( Eystein Husebyes plan)

8. Arbeide for bedre sykkel-og gangveier- bildelingsprosjekt.

9. Følge med på utbygging-saker : Smestad, Diakonhjemmet, Aslakveien, Vindern.

10. Følge opp Småhusplanen fra 2013.

11. Stand på Røa-dagene vår og høst. Markedsdagene på Vindern.