Program bydelsutvalg Vestre Aker 2015-2019

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Aker vil fokusere på livskvalitet og samspill med naturen.

august 16, 2015

  • Prioritering av bydelens myke trafikanter, og støtte til blant annet Eysteins Husebyes plan for Vindernkrysset.
  • Flere og bedre sykkelveier og utbedret kollektivtrafikk i Sørkedalen og Vækerøveien.
  • Bevaring av grøntområder mot nedbygging.
  • Respekt for den reviderte Småhusplanen fra 2013.
  • Bevaring av Sørkedalens jordbruk og kulturlandskap.
  • Nei til Fossumbyen – ja til utredning av Miljølandsby.
  • Ta vare på grønne verdier med respekt for eksisterende natur, miljø og bebyggelse når det gjelder Voksenåsen, Mærradalen og Lysakerelven.
  • Flere tilbud til bydelens unge, Kulturskole, flere lokale markeds- og møteplasser og andelslandbruk.
  • Bedre samarbeid mellom sykehus og bydel når det gjelder rehabilitering.
  • Brukere av hjemmetjenesten må få faste hjelpere.