Knut Frederik Horn

1. kandidat, forhåndskumulert

Knut Frederik Horn

Knut Frederik Horn er førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Vestre Aker. Ikke bare er han dyktig og brennende engasjert i miljøspørsmål, han har også bred erfaring fra forskjellige bransjer i yrkeslivet, med over 10 års erfaring fra både shipping, læreryrket og WWF, som kan komme til god nytte i bydelsutvalget.

Selve bærebjelken – grunnlaget for alt liv på jorden er naturen. Vi blir flere og flere mennesker som skal dele en «kake» som blir mindre og mindre. Vi skal følge «føre var-prinsippet». Derfor skal hensynet og respekten for naturen komme foran økonomiske interesser.

Prioriterte politiske oppgaver:

  1. Utbygge kollektivtilbudet: Effektivt – miljøvennlig, tilgjengelig for alle som betyr minst mulig behov for biltransport.
  2. En reell satsing på sykkelveier/sykkeltrasseer. F.eks.: minimum 3 km/år. Pr. i dag bygges det ca. 1,2km/år.
  3. Grøntområder: Grønne tak – både privat og offentlig, «urban dyrking», sette av arealer til parsellhager og skolehager.