Fotocredit:

Rullerende handlingsplan 2016 – 2020

 • Åpent Grønt medlemsmøte tirsdag 10. mai i Sørkedalen. Felles sykkeltur fra Røa. Følg med på Facebook Vestre Aker MDG.
 • Etablere kontakt med andre lokallag- kafe-treff, turer, medlemsmøter med foredrag/debatt.
 • Følge med på saker i Bydelsutvalget.
 • Følge opp arealplanen for Sørkedalen.
 • Følge opp Fossum-saken.
 • Ta vare på friområder: Mærradalen,Lysakerelven, Husebyskogen.
 • Følge opp planen for Vinderen-krysset ( Eystein Husebyes plan)
 • Arbeide for bedre sykkel-og gangveier- bildelingsprosjekt.
 • Følge med på utbygging-saker : Smestad, Diakonhjemmet, Aslakveien, Vindern.
 • Følge opp Småhusplanen fra 2013.
 • Deltakelse med stand på Røa-dagene vår og høst. Markedsdagene på Vindern.

mars 2, 2016