Fotocredit:

Årsmøte 2016

På denne siden vil praktisk informasjon og sakspapirer til årsmøtet legges ut fortløpende.

januar 13, 2016

Sted: Bydelsutvalgets lokaler i Sørkedalsveien 150 A, 3. etg. i BU-salen.
Tid: torsdag 28. januar 2016  kl.18-21

Saksliste til Årsmøtet

 1. Åpning av møtet ved Leder, Margaretha Isaksen
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer. Forslag: Kristin Viko Rasmussen
 4. Valg av referent. Forslag: Matias Holte
 5. Valg av to personer til signering av årsmøteprotokollen
 6. Godkjenning av årsmelding: Leder presenterer
 7. Godkjenning av Regnskap 2015 og budsjett 2016: Matias Holte presenterer.
 8. Handlingsplan: Leder presenterer
 9. Ta stilling til resolusjoner for årsmøtet i Oslo MDG: Lambda-utbyggingen
 10. Pause med lett servering
 11. Valg av nytt styre og valgkomité. Det er åpent for å stille til valg eller komme med benkeforslag helt fram til valget finner sted.
  1. Foreløpige kandidater til nytt styre:Eva Karal; leder, Anne Kristin Møller; sekretær/nestleder, Lars Rønneberg; økonomiansvarlig, Alf Saxlund; styremedlem, Knut B. Helgetveit; styremedlem, Knut Ås; styremedlem og facebook/nettside, Margaretha Isaksen; varamedlem. Det bør også velges en medlemsansvarlig
  2. Foreløpig kandidat til ny valgkomité: Kristin Alvsåker. Det bør være minst 3 medlemmer i valgkomiteen
 12. Valg av landsmøterepresentant
 13. Eventuelt

Om du har spesielle saker du ønsker å ta opp, ønsker å stille til valg, eller har spørsmål rundt møtet, send gjerne en epost til styret på vestre-aker-lokallagstyre@mdg.no

Velkommen!